QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG XE ÔTÔ BMW
TẠI XƯỞNG ÔTÔ AG

Các quy trình phục vụ khách hàng khi Quý Khách đến bảo hành xe tại công ty chúng tôi :

Quý Khách được mời mang xe vào làm dịch vụ với một lịch hẹn cố định. Điều này bảo đảm kế họach của Quý Khách luôn luôn chủ động và tránh thời gian chờ đợi không cần thiết

Xe của Quý Khách sẽ được Cố Vấn Dịch Vụ cùng với Quý Khách kiểm tra xe một cách chuyên nghiệp. Điều này sẽ tránh hiểu lầm và tạo sự tin tưởng

Tình trạng thực tế của xe Quý Khách sẽ được ghi chú lại bởi Cố Vấn dịch Vụ và dẽ được thể hiện trên Phiếu Sửa Chũa

Quý Khách quyết định trực tiếp về những hư hỏng cần phải sửa ngay hay để lại sửa sau. Quý Khách có thể tin tưởng vào sự tư vấn của Cố Vấn Dịch Vụ của chúng tôi

Quý Khách nhận được báo giá chính xác. Điều này chúng tôi bảo đảm rằng giá đã được cam kết với khách hàng không còn những ngạc nhiên bất ngờ

Chúng tôi sẽ thông báo trước cho Quý Khách khi nào thì xe Quý Khách sẽ hoàn tất. Cố Vấn Dịch Vụ sẽ cung cấp cho Quý Khách thời gian nhận xe nhất định. Đối với khách hàng không thể lấy xe sớm hơn, trung tâm bảo hành của chúng tôi mở cửa đến 20:00
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

        Tel: 04.66845795

              04.66845796

 

 Cán bộ KT:0988567682

HÌNH ẢNH